Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu zmodyfikowania informacji o wybranym produkcie, należy wybrać go z listy i dwukrotnie kliknąć, lub wybrać z menu "..." opcję Edytuj.


W formularzu Produktu:


Można dokonać zmian np.:

  • dopisać - np. Notatka, Miejsce składowania
  • wybrać inną opcję z listy - np. Stawka VAT, jednostka miary

UWAGA: aby zmienić wartość w polu np. Stawka VAT, należy najpierw usunąć istniejącą wartość przyciskiem potem wybrać z dostępnej listy inną pozycję.


Jeżeli dla danego produktu zostaną zaznaczone opcje:

  • Wymagaj numer partii przy tworzeniu dokumentu magazynowego
  • Wymagaj datę ważności przy tworzeniu dokumentu magazynowego

to przy tworzeniu dokumentu magazynowego w którym ten produkt (tutaj - Piłka nożna) wystąpi te informacje będą wymagane.

Po dokonaniu zmian należy wybrać przycisk .
  • No labels