Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hala produkcyjna to miejsce gdzie można przejrzeć bieżące informacje o aktywnych stanowiskach pracy.

Każdy element jest odzwierciedleniem aktualnego stanu panelu meldunkowego dla danego stanowiska.

Dla każdego stanowiska opisane są następujące informacje:

 • Operator - dane pracownika (pracowników) wykonujących aktualnie pracę na danym stanowisku
 • Zlecenie - nr zlecenia produkcyjnego
 • Produkt - nazwa wytwarzanego produktu
 • Operacja - nazwa operacji technologicznej aktualnie wykonywanej na danym stanowisku
 • Wykonano - ilość wykonanych / ilość oczekiwanych produktów
 • Zaawansowane - procentowy stan postępu pracy
 • Planowany start - zaplanowana godzina rozpoczęcia operacji
 • Planowany koniec - zaplanowana godzina zakończenia operacji
 • Czas operacji - rzeczywisty czas wykonywania operacji, na bieżąco aktualizowany (ta sama informacja jest w zestawieniu Produkcja\Trwające zadania w kolumnie Całkowity wykorzystany czas)
 • Planowany czas operacji - czas wynikający z różnicy godzin zaplanowego startu i końca operacji (ta sama informacja jest w zestawieniu Produkcja\Trwające zadania w kolumnie Czas planowany)
 • Pozostały czas - różnica czasu pomiędzy Planowany czas operacji a Czas operacji
 • Opóźnienie - realny czas opóźnienia, na bieżąco aktualizowany
 • Zdarzenie - nazwa zameldowanego zdarzenia z panelu meldunkowego (kiedy pracownik wybierze opcję "zamelduj zdarzenie")
  UWAGA: pokazywane są tylko takie zdarzenia które mają zdarzenia przeciwne (ustawianie zdarzeń - Ustawienia\Panel meldunkowy\Rodzaje meldowanych zdarzeń)
 • Czas zdarzenia - odliczany czas trwania zdarzenia, na bieżąco aktualizowany

Informacje tu przekazywane dają rzeczywisty aktualny stan stanowisk pracy.

Przy nazwach stanowisk pojawiają się też znaczniki - kropki - oznaczające:

kropka zielona - na stanowisku jest pobrana praca i nie ma opóźnienia

kropka czerwona - na stanowisku jest pobrana praca i jest opóźnienie

kropka szara - na stanowisku nie jest pobrana pracaPrzykład 1:

Stanowisko pracujące:

Opis:

Jest to stan z dnia 04-03-2020 z godziny 14.28

Na stanowisku tym jest pobrana praca i nie ma na nim opóźnienia (zielona kropka)

Pracę na tym stanowisku wykonuje Operator Jan Kowalski

Dotyczy ona zlecenia produkcyjnego ZP/3/02/2020

Produkt to Piłka do koszykówki

Trwająca operacja to Nadruk na piłce

Wykonano do tej pory 150 z 444 zleconych sztuk

Postęp prac to 33,78% (150/444)

Zadanie to powinno rozpocząć się:  04-03-2020 o godzinie 14:00:03

i powinno zakończyć się: 04-03-2020 o godzinie 16:00:00

Stąd - Planowany czas operacji: 01:59:57

Czas operacji od momentu jej aktualnego uruchomienia wynosi: 37 sek (czyli operacja ta została pobrana przed chwilą)

Pozostały czas wynosi: 01:32:54 bo planowany czas zakończenia operacji to jest godzina 16:00 a teraz jest już godzina 14:28

Nie ma opóźnienia.

Nie jest zameldowane żadne inne zdarzenie.


Przykład 2:

Stanowisko na którym zameldowano zdarzenie:

W porównaniu z Przykładem 1 tutaj widać dodatkowo informację o zameldowanym zdarzeniu - braku surowca

Zdarzenie to ma w ustawieniach skonfigurowany postój stanowiska stąd czas tego zdarzenia jest tu również wyświetlany - w tym przykładzie w momencie podglądu wynosił on 3min i 5 sek - ten czas w realnym systemie na bieżąco się aktualizuje ("zegar tyka").


Przykład 3:

Stanowisko z opóźnieniem:


Opis:

Jest to stan z dnia 04-03-2020 z godziny 14.00

Na stanowisku tym jest pobrana praca i jest ona opóźniona (czerwona kropka)

Pracę na tym stanowisku wykonuje Operator Jan Kowalski

Dotyczy ona zlecenia produkcyjnego ZP/3/02/2020

Produkt to Piłka do koszykówki

Trwająca operacja to Uformowanie gumy na kształt piłki

Wykonano do tej pory 60 z 444 zleconych sztuk

Postęp prac to 13,51% (60/444)

Zadanie to powinno rozpocząć się:  04-03-2020 o godzinie 06:00:00

i powinno zakończyć się: 04-03-2020 o godzinie 10:00:32

Stąd - Planowany czas operacji: 4h (04:00:32)

Czas operacji od momentu jej aktualnego uruchomienia wynosi: 9 min 29 sek (czyli operacja ta została pobrana ok. godziny 13:50)

Pozostały czas wynosi: 00:00:00 bo planowany czas zakończenia operacji to była godzina 10:00 a teraz jest już 14:00

Opóźnienie wskazuje na 7 godzin, 24 minuty i 54 sek - bo wykonano zaledwie 13,51% prac a tyle powinno być już zrobione ok  godziny 06:35, a czas aktualny to godzina 14.00

Nie ma zameldowanego innego zdarzenia.


Konfiguracja hali produkcyjnej

Na sposób wyświetlania informacji o hali mają wpływ ustawienia w opcji - Ustawienia\Konfiguracja\Hala produkcyjna


Uwzględnij czas poza zmianą przy liczeniu opóźnienia - jeżeli zaznaczone - to czas opóźnienia jest liczony tak, że czas nieużywania stanowiska jest wykluczany

przykład:

Stanowisko jest aktywne tylko na zmianie dziennej od 6.00 do 14.00.

Pracownik pod koniec zmiany pobiera pracę która powinna mu zająć 10 minut ale realny czas operacji wyniósł 15 min. O godzinie 14.00 utworzyło się opóźnienie 5 min.

Uwzględnij czas poza zmianą przy liczeniu opóźnienia - zaznaczone

To następnego dnia kiedy pracownik będzie kontynuował tą operację jego opóźnienie będzie również wynosiło 5 min.

Uwzględnij czas poza zmianą przy liczeniu opóźnienia -  nie zaznaczone:

To następnego dnia kiedy pracownik będzie kontynuował tą operację jego opóźnienie będzie wynosiło 16h i 5 min.


Uwzględnij czas na produkcję pozostałych sztuk przy liczeniu opóźnienia - jeżeli zaznaczone - to system na bieżąco sprawdza czy przy danym tempie meldowania postępu pracy nie ma już opóźnienia.

przykład:

Pracownik pobiera pracę, która polega na wykonaniu 20 sztuk produktu w ciągu 20 minut - czyli powinien je wykonywać ze średnią prędkością 1szt/min

Po 10 minutach zameldowane jest wykonanie tylko 5 szt.

Jeżeli powyższa opcja będzie zaznaczona to system policzy już 5 min opóźnienia . • No labels