Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zakładka umożliwia podgląd wszystkich meldunków produkcyjnych wykonywanych przez użytkowników za pośrednictwem panelu meldunkowego.

Z tabeli łatwo można odczytać, jaki użytkownik, kiedy i na jakiej zmianie wykonał meldunek, a także czego on dotyczył i z jakiego Stanowiska Pracy został złożony.


Meldunki produkcyjne powstają automatycznie i są wynikiem działań pracowników na panelu meldunkowym.


Przykładowa lista meldunków pogrupowanych na podstawie zmian i stanowisk pracy- Produkcja\Meldunki:


Typ meldunku zależy od tego co pracownik zgłosił na panelu meldunkowym. Jedno zdarzenie na panelu produkcyjnym może wygenerować jeden lub więcej meldunków.

Panel meldunkowyTyp meldunku
Pobierz pracęPodjęcie operacji

Zamelduj postęp

lub kliknięcie przycisku z ustawioną wartością postępu pracy

Postęp operacji
Zdaj pracęPostęp operacji

Zdanie operacji
ZrobionePostęp operacji

Zdanie operacji

Zamknięcie operacji
KoniecZdanie operacji

Zamknięcie operacji

Co opisują poszczególne typy meldunków:

Typ meldunkuOpis zdarzenia
Podjęcie operacjiOperacja staje się aktywna dla pracownika
Postęp operacjiRejestrowany jest postęp pracy na pasku postępu w aktywnym zadaniu
Zdanie operacjiOperacja staje się nieaktywna dla pracownika, który ją wcześniej wykonywał, ale jest możliwe pobranie tej operacji do pracy (przez tego samego lub innego pracownika)
Zamknięcie operacji

Operacja staje się nieaktywna (nawet jeżeli nie zostały wykonane wszystkie produkty) i nie ma możliwości pobrania jej do pracy

Jeżeli od wykonania zamkniętej operacji zależała możliwość wykonania kolejnej operacji to zostanie ona odblokowana.


  • No labels