Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pracownik może pobrać na panelu meldunkowym pracę jeżeli:

  • zostały zaplanowane zlecenia produkcyjne
  • w zleceniach tych są operacje technologiczne wykorzystujące dane stanowisko pracy
  • pracownik ma w swoich danych przypisane to stanowisko pracy
  • nie ma aktualnie pobranej (niewykonanej jeszcze) pracy

Na danym stanowisku może być pobrana tylko jedna praca.


W celu pobrania pracy, zalogowany do panelu meldunkowego pracownik wybiera z dostępnych aktywności przycisk Pobierz pracę:


Pojawia się wówczas lista oczekujących zadań do wykonania:

UWAGA: Jeżeli pobierana praca jest już wykonywana przez innego pracownika to kolor tła operacji jest inny:


Zadania można również wyszukiwać w polu "SZUKAJ". Jeżeli zależy nam na znalezieniu kilku zadań na podstawie różnych kluczy wyszukiwań należy użyć między nimi dwuznaku "||", np. ZP/4/01/2020||ZP/5/02/2020.

Każde zadanie jest dokładnie opisane. Przewijając ekran w dół można przejrzeć inne oczekujące zadania. Po wybraniu zadania można go wybrać przyciskiem

Pobrana praca zostanie wyświetlona jako aktywne zadanie:


Przy aktywnym zadaniu znajduje się przycisk pod którym można ponownie przejrzeć szczegółowe informacje o zadaniu:


Przyciskiem wraca się do widoku aktywnego zadania.
  • No labels