Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wartości liczbowe przypisuje się tak, że im mniejsza wartość liczbowa tym wyższy priorytet.

Kolory priorytetów

Każdy priorytet może mieć też przypisany kolor. W ustawieniach należy wówczas zaznaczyć wybrany:

...