Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poniższy przykład pokazuje w jaki sposób przy dodawaniu Produktu, przelicznik pól może uzupełniać pole "Długość". Szablon jest napisany w taki sposób, że sumuje wartości dwóch atrybutów, których wynik trafia do wspomnianego wcześniej pola.

Image RemovedImage Added

Na początku należy wybrać nazwę oraz odpowiednią encję, dla której powstanie reguła. Encja to nic innego, jak miejsce w OptiMES, takie jak np. Oferta, Produkt czy Stanowisko pracy.

...