Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Optimes jest optymalnym kosztowo rozwiązaniem stworzonym w celu usprawnienia procesów produkcyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz magazynowymi. Stanowi spójny i wygodny, a jednocześnie zaawansowany i prosty w obsłudze program klasy APS+MES. Zaspokaja potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych, poszukujących kompleksowych systemów zarządzania produkcją. Umożliwia bezpieczną i skuteczną integrację z istniejącymi systemami, m. in. Microsoft Navision, Comarch Optima i Gestor GT. Dzięki mechanizmom API, Optimes umożliwia również wymianę danych z dowolnymi systemami i maszynami w firmie. Został zaprojektowany we współpracy z ekspertami dziedzinowymi z zakresu 5S i LEAN Kaizen.


Potrzebujesz OptiMES jeśli w Twojej firmie:

 1. Raporty z produkcji są niedokładne i nieregularne.
 2. Nieefektywnie wykorzystane są zasoby produkcyjne.
 3. Produkcja generuje straty (nieprzewidziane przestoje, nagłe zmiany w planie produkcji, absencje itd.).
 4. Brakuje optymalizacji i synchronizacji produkcji.
 5. Konieczność przyjęcia do realizacji pilnych zleceń od kluczowych klientów powoduje chaos w organizacji (zmiana harmonogramów),
 6. Stres w związku z terminami.

Rozwiąż je teraz dzięki korzyściom z wdrożenia Syneo Optimes!

Wprowadź
 1. Rzetelne i natychmiastowe raportowanie.
 2. Pełną kontrolę stanowisk pracy.
 3. Zminimalizowane koszty przestojów.
 4. Bezpieczeństwo i porządek zarządczy.
 5. Optymalne wykorzystanie parku maszynowego.
 6. Terminowe realizowanie zamówień.
 7. Wzrost zysków.
Oszczędź
 1. 50% czasu pracowników działu zakupów.
 2. 75% czasu poświęconego na planowanie i kontrolę.
 3. Koszty związane z rotacją pracowników.

…i zajmij się tym co naprawdę ważne!

 

 • No labels