Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Widoczna w systemie lista zamówień może zostać wyeksportowana - pobrana w formie pliku .csv lub .xmlx.

Najczęściej plik ten jest domyślnie otwierany w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.

Listę, która ma być wyeksportowana można przedtem przeszukać, posortować lub przefiltrować.


W celu pobrania widocznej listy do pliku należy wybrać przycisk .

Rozwinie się wówczas lista możliwych opcji. Plik w formacie csv zawsze zawiera pełna płaską listę zamówień, natomiast format xlsx pozwala użytkownikowi otworzyć listę z nagłówkiem zaopatrzonym w filtry. Dodatkowo eksportując listę do formatu xlsx możemy użyć grupowania wyników, bądź wybrać tylko konkretne wiersze, które mają znaleźć się w pliku. 

W przeglądarce Chrome pliki te wyświetlane są w dolnej części ekranu.


Po otwarciu tego pliku w MS Excel zobaczymy takie zestawienie:


Po dostosowaniu szerokości kolumn w MS Excel do ich zawartości (najszybszy sposób: zaznaczyć wszystkie komórki w arkuszu i dwukrotnie kliknąć szerokość jednej z kolumn) to zestawienie będzie tak wyglądało:

Tak przygotowane zestawienie można użyć do dalszej "obróbki" - np. wykonania obliczeń na pobranych danych, zapisania w typowym dla Excela formacie .xlsx, czy też wydrukowania.

Eksportując listę z pogrupowanymi wynikami do formatu xlsx otrzymamy plik wyglądający jak na poniższym zrzucie.Ćwiczenie 9. Eksportowanie zamówień:

Wyeksportuj całą listę swoich zamówień do pliku csv.

Otwórz go w dostępnym arkuszu kalkulacyjnym i jeżeli będzie trzeba to zapewnij widoczność danych we wszystkich kolumnach.

Wyeksportuj tylko wybrane wiersze z pogrupowanej listy do pliku xlsx.
  • No labels