Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Priorytety zleceń produkcyjnych wykorzystuje się w planowaniu zamówień i tworzeniu zleceń produkcyjnych.

Listę priorytetów z których będzie korzystała firma ustawia się w Ustawienia\Produkcja\Priorytety zleceń produkcyjnych

W powyższym przykładzie ustawione są trzy priorytety:

  • Niski
  • Średni
  • Wysoki

Każdy z tych priorytetów ma przypisaną wartość liczbową (tutaj od 1 do 3) i jeden z nich jest ustawiony jako domyślny (tutaj Średni) czyli ten który wyświetli się domyślnie w nowo otwartym zamówieniu będzie ustawiony.

Wartości liczbowe przypisuje się tak, że im mniejsza wartość liczbowa tym wyższy priorytet.

Kolory priorytetów

Każdy priorytet może mieć też przypisany kolor. W ustawieniach należy wówczas zaznaczyć wybrany:


Kolor priorytetu jest wówczas wyświetlany na zleceniu produkcyjnym na panelu meldunkowym podczas pobierania pracy.

W przykładzie poniżej priorytety zostały tak skonfigurowane, że Średni miał kolor żółty, a Wysoki kolor czerwony.

  • No labels