Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Priorytety zleceń produkcyjnych wykorzystuje się w planowaniu zamówień i tworzeniu zleceń produkcyjnych.

Listę priorytetów z których będzie korzystała firma ustawia się w Ustawienia\Produkcja\Priorytety zleceń produkcyjnych

W powyższym przykładzie ustawione są trzy priorytety:

  • Niski
  • Średni
  • Wysoki

Każdy z tych priorytetów ma przypisaną wartość liczbową (tutaj od 1 do 3) i jeden z nich jest ustawiony jako domyślny (tutaj Średni) czyli ten który wyświetli się domyślnie w nowo otwartym zamówieniu będzie ustawiony.

  • No labels