Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opisywana funkcja jest dodatkiem do uwzględniania narzędzi podczas planowania

Aby ją włączyć, należy wejść w Ustawienia > Ogólne > Konfiguracja, tam w sekcji "Automatyczne planowanie", a następnie:

  1. Zaznaczyć checkbox "Włącz obsługę uwzględniania narzędzi podczas planowania" - jest ona niezbędna.
  2. Zaznaczyć checkbox "Wymuś planowanie operacji używając tego samego narzędzia w ciągu".
  3. Zapisać zmiany ustawień.

Zmiany w planowaniu

Poniżej zaprezentowano ten sam scenariusz, przy różnych ustawieniach systemu. Czerwona operacja została zaplanowana wcześniej, natomiast zielone (korzystające z narzędzi) planowane są na godzinę 6:00.

W pierwszym przypadku opisywana funkcja jest wyłączona, przez co mimo że wszystkie zielone operacje korzystają z tego samego narzędzia, zostały rozdzielone.

Po włączeniu wymuszania planowania operacji w ciągu (używających tego samego narzędzia), mimo ustawienia planowania na godzinę 6:00, OptiMES planuje zlecenie na godzinę 8:00. Dzięki temu wszystkie następujące po sobie operacje mogą zostać zrealizowane w ciągu.

Definicja ciągu

Ciągi operacji spełniają podstawowe założenia:

  • Operacje w technologii muszą być bezpośrednio po sobie
  • Operacje muszą być na tym samym poziomie zagłębienia
  • Operacje nie mogą mieć podoperacji

Ciągi zostają przerwane, jeżeli wystąpi:

  • Operacja niezależna
  • Operacja bez narzędzia
  • Operacja, od której zaczynają się bardziej zagłębione operacje

Przykłady ciągów

Poniżej zaprezentowano przykładową technologię, której wszystkie operacje korzystają z tego samego narzędzia. Kolorowymi ramkami oznaczono operacje, które według definicji są dla systemu ciągami.

  • No labels